РАЗЛИЧНОСТ

Едни с любов,
с омраза други
се сплотяват
и смразяват...

Категория: