СЯНКАТА

При изгрев напускаме сянката,
при залез се връщаме в нея...

Категория: