СЪВЕТИ

Никой съвет не отказвай,
но не всеки прилагай!...

Категория: