САМОВЛЮБЕНОСТ

Човекът самовлюбен
е вечно недоволен...

Категория: