САМОТАТА

Самота и самотия
е различна орисия:
едната е временна,
а другата - вечна.

Категория: