НАДЕЖДАТА

"Надеждата умира последна!",
ако не сме умрели преди нея...

Категория: