ЛОРДОВЕ

Лорд, значи горд,
но да си горд няма
нужда да си лорд.

Категория: