СВОБОДАТА ДНЕС И УТРЕ

Който произвежда и твори трябва да има право не
само да търгува с произведеното и сътвореното, но
и да го доставя на имащите нужда от него. Време е
паразитните структури да бъдат съкратени до техния
санитарен минимум. Банките също са част от тези
структури. Това е бъдещото истинско Освобождение
на всички страни, дейности и хора и на целия свят.

Категория: