ИЗБОРИ

Милион безимотни
е неграмотни
избират имотни
и полуграмотни...

Категория: