РЕАЛНОСТТА /по rhymefan/

Зарад алчността
е бедността - това е
днес реалността.

Категория: