ДОБРИ И ЗЛИ

Добрите бавно
поумняват,
а злите бързо
нахитряват...

Категория: