ГРЕШКИТЕ

Чуждите грешки
бързо прощавай,
а своите грешки
бавно забравяй...

Категория: