БОЛЕДУВАНЕ

Времето ни лекува,
но и то боледува,
щом човекът робува.

Категория: