ПОСОКАТА

България и светът бавно и мъчително вървят в нова
посока на икономическото и социалното развитие:
ТРУД, ТВОРЧЕСТВО, ПРЕДПРИЕМЧИВОСТ. Някои наши
работодатели са слаби предприемачи, щом подценяват
другите две движещи сили, надценявайки своята...

Категория: