СВЕТОВЕН ДЕН ЗА ОБИЧ

"Обичам!" значи:
"о, бич съм" срещу злото,
зарад доброто...

Категория: