СЕНТЕНЦИИ ПРИ ДЕМЕНЦИИ - 26

782. Всички се раждат, за да се радват, но после страдат.
783. Основното на къщата не е само темелът, но и таванът.
784. Добрите ги има, не защото лоши има, а за да ги няма.
785. Които за всичко стават, може всичко да продават.
786. Лъжата милионна е винаги невинна и никога виновна.
787. Всички грешат, но малцина признават и грешници стават.
788. В продажна държава всичко се продава като евтина слава.
789. Всички сме различно умни, затова сме си потребни.
790. Алчността и завистта са сестри-близначки.
791. Скромността краси, а нахалството грози човека.
792. Днешната ни лъвска плутокрация е мишка в световната класация.
793. Човек се смее, за да не се отчая съвсем.
794. Щедро е нашето огледало, а чуждото - скъперник.
795. Някои, за да се издигнат, готови са да паднат.
796. Имането и нямането зависят от сътвореното, а не от присвоеното.
797. Мъжете са за страж, жените - за кураж.
798. Които считат, че са най-набожни, са съвсем безбожни.
799. Животът е миг от вечността, но тя без този миг е пустота.
800. Богатите и бедните делят ги не прегради, а площадни барикади.
801. Всяко увеличение на кражбите води до намаление на дажбите.
802. Добрината е красива, а красотата е добра. Двете ще спасят света.
803. Бедността и богатството не зависят от портмонето, а от щедростта на сърцето.
804. Играта на добри и лоши е по-полезна за лошите.
805. При всяко късо съединение бушонът служи за спасение.
806. Без човечни стремежи животът е ламтежи.
807. Един път тъжно, друг път мило, следи вечно детско огледало.
808. Злини, които правят, за важни се представят и на добри се правят.
809. Казване без доказване е предизборно приказване.
810. Вярата не е детска наивност, а увереност, че сме обичани.
811. Щастието не търси нещастието, а нещастието търси щастието.
812. Човекът обеднял и гладен не е свободен, а поробен.
813. Учим се от грешките, но само от фаталните. Другите ги повтаряме.
814. Вместо по-послушни преходите страшни правят ни безстрашни.
815. Човек векува, но не за да воюва, а да добрува.
816. Правейки смях, ставаш и смешен, но по-малко грешен.
817. Който смелост сплашва, прави я безстрашна.
818. Без справедливост всяка стабилност значи дебилност.
819. Пречат злите и слугите чрез властта на парите.
820. Неподкупните са само Господ и подобните.
821. Да бъдеш верен на себе си, значи да си верен на Природата.

Категория: