АЛЧНОСТ

Алчността всичко яде,
но никога не се наяжда
и даже алчния изяжда...

Категория: