МНЕНИЯ

Всяко мнение
не значи прозрение,
но всяко самомнение
е слабо зрение.
/"Гледа, но не вижда",
"до носа си вижда"/...

Категория: