ОМРАЗАТА

Омразата мразен сразява,
но също и мразещ отравя.
Защо не престава тогава?
От алчност и купена слава.

Категория: