ПРЕХОДЪТ

Което много съградиха
малцина даром присвоиха
и съграденото затриха...

Категория: