ЗАКРИЛНИЦИ

Закрилят ни Вярата,
Надеждата и Любовта,
водени от Мъдростта.

Категория: