ПОЛИ-ТИКА

Политика значи
много да тика,
а не само себе си...

Категория: