ПРОДАЖНОСТ

Предаващият себе си,
превръща се в продажен.
Продажен е предателят...

Категория: