ЛЮБОВТА /по Пушкин/

На Любовта са
всички времена
и възрасти покорни...

Категория: