ЧОВЕКЪТ /по Библията/

Човекът е това,
което мисли,
прави и твори.

Категория: