"ОТ УМА СИ ТЕГЛИ!"

Докато работим, дразним,
ако мислим с главата си.
Но и след пенсиониране
дразненето продължава...

Категория: