РАЗПЯТИЕ

Разпънат беше,
защото ни показа
праведния път...

Категория: