ПРОСВЕТЛЕНИЕ

За съжаление
късо съединение
ражда просветление
за обединение...

Категория: