СМЕЛОСТТА

Целите определят смелите.
Каквато смелостта,
такава и целта...

Категория: