НЕНАВИСТ

Ненавижда
заслепеният
самовлюбен.

Категория:

Comments

Нота бене!
В първия ред на посланието една буквичка би следвало да се замени с друга.

А иначе - за посланието - то става част от универсалната човешка съвест!
Поне за мене е така.
Адмирации, макар и с тъжен привкус поради истинността на посланието!

Благодаря за "добрата нота", rhymefan! Понякога
и омразата е справедлива, но ненавастта - никога...

Pages