СВЕТЪТ

Никой не е вечен
Светът не е личен,
а Космичен...

Категория: