"КОГА ЩЕ ГИ СТИГНЕМ?"

Швейцария е
демокрация,
а България е
клептокрация...

Категория: