СИЛАТА

Силата на
Добротата
ще спаси от
зло Земята.

Категория:

Comments

По Angel Popov -

„Силата на
Добротата
ще спаси от
зло Земята.“ :

силата
на добротата
ще спаси
и необята

Pages