ДЕПУТАТИ /по БОТЕВ/

Депутат е, пари дава,
но не своята жълтица,
а народната парица.

Категория: