ГРЕШКИ

Всяка грешка
е човешка,
а прошката -
божествена...

Категория: