РЕМОНТИ

Кривото
се изправя,
счупеното
се поправя,
а гнилото
се сменява.

Категория: