ПЛАМЪКЪТ

Живей за мига,
но гледай далече,
пламъкът сега
утре жар е вече...

Категория: