МИКРОН И СЛОН

Един микрон,
качен на трон,
създал закон
да няма стон
от никой слон.

Категория: