ДОКОГА ТАКА?

Въоръжеността,
зарад алчността,
а не човечността,
управлява света.

Категория: