ЛЪЖА И ФАЛШ

Хората лъжливи
стават горделиви,
болно завистливи,
щото са фалшиви.

Категория: