ВЪРТЕЛЕЖКА

Излишното гони
необходимото,
а необходимото
гони излишното.

Категория: