СТОКИ

Стока е лъжата,
също голотата,
даже свободата,
заради парата...

Категория: