ОХЛЮВ И ОРЕЛ

Някой лази
по земята,
друг лети до
небесата.

Охлю Бохлю
извинен е,
с някой мухлю,
че сравнен е...

Категория:

Comments

По Angel Popov -

„Извинeн е
Охлю Бохлю,
че сравнен е
с някой мухлю...“ :

Охлю Бохлю
извинен е,
с някой мухльо
че сравнен е...

Чудесна редакция, rhymefdn!
Благодаря ти!

Pages