"ПОД ИГОТО"

По турско училище, читалище, църква
българи със свои пари вдигали, а днес
по българско рушим и закриваме...

Категория: