ЗЛАТНА ЕСЕН /по rhymefan/

Навън златее,
щом слънцето се смее
и вътре грее...

Категория:

Comments

По Angel Popov -

„ЗЛАТНА ЕСЕН

Навън златее,
щом слънцето се смее
и вътре грее...“ :

Навън златее,
а се Слънчо смее и
отвътре грее...

Отвътре Слънчо
грее и се смее, а...
навън златее!

Чудесни варианти, rhymefan!
И сняг да вее,
сърцето бодро пее,
щом обич грее...

Pages