ТВОРБАТА /по rhymefan/

Земният чертог
е върховната творба
на Човек и Бог...

Категория:

Comments

По Angel Popov -

„ТВОРБАТА

Земният живот
е върховната творба
на Човек и Бог...“ :

земният живот
върховната творба е
на Човек и БОГ

...................................

на Човек и БОГ
върховната творба е
земният живот

Pages