АКО НЯКОЙ

Ако някой погуби света,
това ще бъде алчността
и щерката й - завистта.

Ако някой спаси света,
това ще е човечността
и рожбата й - любовта.

Категория: