АНТИКОРУПЦИЯ

Телевизиите всеки ден показват
угоени, натъкмени и неосъждани
политици, банкери, бизнесмени.

Категория: