БОГАТСТВО

Богатство означава
Бог стотинки да дава
колкото листата
златни по земята.

Категория: