ВЕЧНО НАЧАЛО

Децата ангели
са по рождение
и стават дяволи
от принуждение.

Категория: